اسم های ایرانی 10 سال بعد

گروه گل یاس
 
کریم لباس شخصی زاده
شهرام کهریزک مقیم
علیرضا هکر زاده
مظفر یارانه پسند
کرم انتفاضه خواه
صفدر آفتابه گردن
نودعلی عادلدوست
سعیده صیغه مدام
آشنا فارسی وانی
شراره ماهواره گردان
عاطفه رأی من کو
بهروزآفتابه انداز
مهندس لقمان اوین نشین
محسن بی بی سی نگر
ظریفه فیسبوک لایک زن
فریده خس و خاشاک نشین
غلامعلی ساندیس کف رو
کمال آقازادهء یارانه دوست
علی اکبر یوتیوب نگاه
محرم زیر چرخ رو
سبزعلی مجرم زاده
هاله نوری زاده
   
/ 0 نظر / 14 بازدید